Warto inwestować oszczędności w obligacje?

Jest wiele możliwości inwestowania kapitału. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, emitowane w serii. Emitent ogłasza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co zobowiązuje go do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, zapewnia ponadto wykup obligacji od wierzycieli oraz wypłacenie należnych odsetek. Przy czym odpowiada całym majątkiem, dzięki czemu obligacje stają się najbezpieczniejszą inwestycją i lokatą kapitału.

Continue reading “Warto inwestować oszczędności w obligacje?” »

Obligacje

W Polsce niełatwo o rywali, biorąc pod uwagę powszechny rynek obligacji. To przede wszystkim instrumenty skarbowe nie mają konkurencji, ponieważ żadna dziedzina na rynku dotychczas nie przebiła się ponad nie. Przetestowane i proponujące najszersze możliwości obligacje komunalne gwarantują bezpieczeństwo inwestowanych pieniędzy. Inne podmioty, które mają możliwość emitowania papierów dłużnych, starają się stale być aktywne, lecz to ten typ obligacji ma sporą ilość zainteresowanych.

Continue reading “Obligacje” »

W jaki sposób zarabiać na obligacjach?

Podczas wciąż trwającego kryzysu finansowego nie łatwo podjąć zdecydować się jak najlepiej prawidłowo zadbać o swoją przyszłość, jak również o swoje pieniądze. Złożenie Oszczędności życia nie wydaje się dziś najbardziej opłacalną opcją. Stopy procentowe nie gwarantują w dzisiejszych czasach zbyt dużych przychodów pochodzących od odsetek. W takiej sytuacji przechowywanie kapitału wyłącznie na swoim koncie jest zdecydowanie marnotrawieniem ich możliwości, a także szansy na większy zarobek, z jakiej szkoda nie skorzystać. Może więc zamiast trzymania pieniędzy w banku najlepiej zainwestować w obligacje państwowe?

Continue reading “W jaki sposób zarabiać na obligacjach?” »