Warto inwestować oszczędności w obligacje?

Jest wiele możliwości inwestowania kapitału. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, emitowane w serii. Emitent ogłasza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co zobowiązuje go do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, zapewnia ponadto wykup obligacji od wierzycieli oraz wypłacenie należnych odsetek. Przy czym odpowiada całym majątkiem, dzięki czemu obligacje stają się najbezpieczniejszą inwestycją i lokatą kapitału.

Continue reading “Warto inwestować oszczędności w obligacje?” »

Jakie są zasady inwestycji w obligacje w Polsce?

W Polsce ciężko o rywalizację, biorąc pod uwagę generalny rynek obligacji. To przede wszystkim instrumenty skarbowe nie mają konkurencji, gdyż żadna dziedzina na rynku w tym czasie nie przebiła się ponad nie. Przetestowane i oferujące najszersze opcje obligacje komunalne gwarantują bezpieczeństwo inwestowanych pieniędzy. Rozmaite podmioty, które mają możliwość emitowania papierów dłużnych, próbują wciąż być aktywne, ale to ten typ obligacji ma dużą ilość zainteresowanych.

Continue reading “Jakie są zasady inwestycji w obligacje w Polsce?” »