Warto inwestować oszczędności w obligacje?

Jest wiele możliwości inwestowania kapitału. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, emitowane w serii. Emitent ogłasza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co zobowiązuje go do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, zapewnia ponadto wykup obligacji od wierzycieli oraz wypłacenie należnych odsetek. Przy czym odpowiada całym majątkiem, dzięki czemu obligacje stają się najbezpieczniejszą inwestycją i lokatą kapitału.

Continue reading “Warto inwestować oszczędności w obligacje?” »

Jakie są zasady inwestycji w obligacje w Polsce?

W Polsce ciężko o rywalizację, biorąc pod uwagę generalny rynek obligacji. To przede wszystkim instrumenty skarbowe nie mają konkurencji, gdyż żadna dziedzina na rynku w tym czasie nie przebiła się ponad nie. Przetestowane i oferujące najszersze opcje obligacje komunalne gwarantują bezpieczeństwo inwestowanych pieniędzy. Rozmaite podmioty, które mają możliwość emitowania papierów dłużnych, próbują wciąż być aktywne, ale to ten typ obligacji ma dużą ilość zainteresowanych.

Continue reading “Jakie są zasady inwestycji w obligacje w Polsce?” »

W jaki sposób zarabiać na obligacjach?

Podczas wciąż trwającego kryzysu finansowego nie łatwo podjąć zdecydować się jak najlepiej prawidłowo zadbać o swoją przyszłość, jak również o swoje pieniądze. Złożenie Oszczędności życia nie wydaje się dziś najbardziej opłacalną opcją. Stopy procentowe nie gwarantują w dzisiejszych czasach zbyt dużych przychodów pochodzących od odsetek. W takiej sytuacji przechowywanie kapitału wyłącznie na swoim koncie jest zdecydowanie marnotrawieniem ich możliwości, a także szansy na większy zarobek, z jakiej szkoda nie skorzystać. Może więc zamiast trzymania pieniędzy w banku najlepiej zainwestować w obligacje państwowe?

Continue reading “W jaki sposób zarabiać na obligacjach?” »